koronawirus

Informacja dla klientów: koronawirus

Spółka thyssenkrupp Elevator wspiera działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W tym celu stosujemy rygorystyczne wewnętrzne środki bezpieczeństwa i higieny zgodne z zaleceniami WHO i obowiązującymi decyzjami organów rządowych, a także środki organizacyjne mające na celu zapewnienie szczególnej ochrony naszym pracownikom.

Jednocześnie jako jeden z wiodących dostawców usług mamy obowiązek zapewnić ciągłą możliwość poruszania się wewnątrz budynków, szczególnie w obrębie kluczowej infrastruktury, takiej jak placówki ochrony zdrowia czy obiekty użyteczności publicznej. W dalszym ciągu będziemy podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie pełnej dostępności naszych usług dla wszystkich klientów. Prosimy o zrozumienie w przypadku opóźnień spowodowanych urzędowo nałożonymi ograniczeniami. Pełną kontynuację naszej działalności biznesowej może zagwarantować wyłącznie ochrona bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników.

Informacje dotyczące usług i zleceń

Informacje dotyczące usług i zleceń
 • Nasze zespoły obsługi technicznej kontynuują pracę w obszarze czynności konserwacyjnych i rozwiązywania problemów dotyczących systemów wind i schodów ruchomych w celu zapewnienia dostępności Państwa systemów. Wszystkie usługi związane z nagłymi wezwaniami nadal funkcjonują w pełni.
 • Zgłaszanie problemów w dalszym ciągu odbywa się telefonicznie albo zgodnie z indywidualnie ustalonymi procedurami.
 • Ze względu na fakt, iż posiadamy w magazynie uniwersalne części zamienne do systemów naszych klientów kontraktowych, istniejące albo zgłoszone w ostatnim czasie zlecenia napraw, jak również te złożone w najbliższej przyszłości, mogą zostać w odpowiedni sposób zrealizowane.
 • Z naszymi klientami z regionów objętych kwarantanną skontaktujemy się indywidualnie (np. w celu omówienia możliwości zapewnienia pomocy w nagłych sytuacjach itp.). Jeśli nie otrzymają Państwo takiej informacji, prosimy o kontakt z danym oddziałem.

W jaki sposób mogą Państwo teraz wesprzeć naszych serwisantów

Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Prosimy zrozumieć, że nasi serwisanci zwracają obecnie baczną uwagę na zgodność z przepisami dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz sami stosują się do nich w większym stopniu. Żadna czynność nie jest na tyle pilna, żeby nie można było jej wykonać w bezpieczny sposób.

Potwierdzenia wykonania prac

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na higienę rąk oraz fizyczny dystans podczas wypełniania sprawozdania z wykonania prac na urządzeniu mobilnym, a także o przeprowadzenie tego procesu z naszym pracownikiem w sposób bezkontaktowy

Wskazanie zagrożeń

Jeśli konieczne jest wykonanie usług w miejscach szczególnie narażonych (placówki służby zdrowia, domy opieki społecznej itd.), prosimy o udzielenie naszemu personelowi instrukcji na temat wszelkich nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz, jeśli to konieczne, zapewnienie osób towarzyszących albo sprzętu ochronnego.

Czystość instalacji

Ze względu na dobro pasażerów zachęcamy również do zadbania o staranne czyszczenie Państwa systemów – nie tylko wnętrza kabin wind, ale także paneli sterowania oraz poręczy schodów ruchomych.

Brak bezpośredniego kontaktu

Nasi technicy otrzymali zalecenie, aby bezwzględnie unikać osobistego kontaktu. Prosimy wybaczyć naszemu personelowi zachowywanie dystansu, jak również powstrzymywanie się od uścisków dłoni i prowadzenia niezobowiązujących rozmów. Prosimy również Państwa o to samo.

Dziękujemy!

W imieniu wszystkich serwisantów thyssenkrupp Elevator dziękujemy Państwu za wsparcie.

Nowe projekty instalacyjne i modernizacyjne

Nowe projekty instalacyjne i modernizacyjne
 • Bieżące albo trwające projekty instalacyjne i modernizacyjne są zagwarantowane przez wykonawców. Klienci zostaną powiadomieni w przypadku wystąpienia niemożliwych do skorygowania opóźnień w dostawie spowodowanych kontrolami granicznymi. Prosimy jednak o poinformowanie nas w przypadku przełożenia daty montażu albo jego anulowania.
 • Większość systemów wind przeznaczonych na rynek europejski spółka thyssenkrupp Elevator produkuje w Europie. Choć nasze fabryki w Niemczech i w Hiszpanii są w równym stopniu dotknięte zmianami spowodowanymi rozprzestrzenianiem się koronawirusa, nasi pracownicy w zakładach produkcyjnych dokładają wszelkich starań w celu utrzymania nieprzerwanego łańcucha dostaw. Dostawy realizowane są na bieżąco.
 • Zapewniamy, że jeśli na placach budowy będą przestrzegane wymagania dotyczące higieny i bezpieczeństwa, a nasi pracownicy nie będą narażeni na zagrożenie, będziemy prowadzić prace zgodnie z umową. Prosimy o niezwłoczną informację w przypadku uniemożliwienia dostępu do placu budowy wskutek bezwzględnych zarządzeń władz.

Oddziały, administracja i spotkania z klientami

Oddziały, administracja i spotkania z klientami
 • Wszystkie lokalizacje thyssenkrupp Elevator dalej funkcjonują, jednakże liczba personelu jest ograniczona. Prosimy jednak o zrozumienie, że niezapowiedziane wizyty nie są możliwe, a osoby z zewnątrz nie są uprawnione do wstępu.
 • W celu ochrony zdrowia i zgodnie z zaleceniami organów rządowych nasi pracownicy biurowi będą w miarę możliwości pracować zdalnie. Posiadamy stosowną infrastrukturę na potrzeby telepracy, w tym procedury pracy cyfrowej, co oznacza, że obsługa naszych klientów w zakresie sprzedaży i administracji jest dostępna dla Państwa praktycznie bez ograniczeń (wyjątek: faks).
 • Wszystkie usługi związane z nagłymi wezwaniami nadal funkcjonują w pełni.
 • Wciąż mamy nieograniczoną możliwość dostarczania Państwu niezbędnych dokumentów (potwierdzeń wykonania prac, faktur itp.) w postaci cyfrowej. Jeśli nie zmienili Państwo jeszcze swoich preferencji, prosimy o kontakt (podając odpowiednie dane klienta albo umowy) na adres e-mail info.tke.pl@thyssenkrupp.com.
 • Z przyjemnością zaoferujemy cyfrowe alternatywy dla osobistych konsultacji z naszym personelem ds. sprzedaży. Nasi pracownicy są dobrze przygotowani do prowadzenia komunikacji cyfrowej i mogą zorganizować spotkania wirtualne przez aplikację Skype dla firm.

Życzymy Państwu zdrowia i bezpieczeństwa!

Do góry
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 © thyssenkrupp Elevator
Imprint|Informacje prawne|