Dlaczego warto przeprowadzić modernizację?

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność operatora

Powinni się Państwo upewnić, że Państwa system jest zgodny z obowiązującym prawem

Bezpieczeństwo przede wszystkim! Dlatego też minimalnym wymaganiem jest spełnienie wymagań określonych w obowiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa. Zadanie to wymaga wiedzy technicznej i odpowiedzialności.

Znamy wszystkie wymagania i z przyjemnością doradzimy Państwu i odpowiemy na pytania takie jak:

  • Jaką odpowiedzialność ponosi operator lub pracodawca?
  • Jak bezpieczny jest Państwa dźwig – nawet jeżeli regularne kontrole nie wykazują usterek?
  • Jakie działania mogą Państwo podjąć, by spełnić obowiązujące wymagania i uniknąć niebezpieczeństwa?

Niemieckie rozporządzenie o bezpieczeństwie i higienie pracy w przemyśle (BetrSichV) jest wiążącą regulacją dotyczącą działania systemów dźwigowych. Dotyczy ono ochrony bezpieczeństwa i zdrowia w związku z wyposażeniem roboczym i jego wykorzystaniem w pracy, jak również bezpieczeństwa podczas obslugi instalacji podlegających monitoringowi.

Dla operatorów, BetrSichV zmieniło wiele rzeczy. Zgodnie z rozporządzeniem, operator ma obowiązek oceny zagrożeń (§3 BetrSichV) lub wykonania szacunków związanych z bezpieczeństwem (§15 BetrSichV) oraz obsługi instalacji podlegających monitoringowi zgodnie z obecną wiedzą techniczną (§12 BetrSichV). Całkowita odpowiedzialność za bezpieczne działanie spoczywa na operatorze.

Regularne kontrole same w sobie nie wystarczą. Zespoły dźwigowe wprowadzone do eksploatacji przed 2003 rokiem podlegały przepisom obowiązującym w tym czasie. Dlatego też urządzenia te mogą odbiegać od teraźniejszego stanu wiedzy technicznej.

Wszystkie dźwigi podlegające monitoringowi powinny były zostać poddane kontroli bezpieczeństwa do końca roku 2007. Stanowczo zalecamy wykonanie tej kontroli, w oparciu o Europejskie zasady poprawy bezpieczeństwa dźwigów (EN81-80), chyba że została ona już przeprowadzona w ramach własnej oceny zagrożeń. W pierwszym kroku identyfikuje się zagrożenia i proponuje środki ochrony w celu zmniejszenia ryzyka.

Wiele starszych dźwigów – w szczególności te montowane przed 1999 rokiem – nie spełnia dzisiejszych standardów i powinno być odpowiednio zmodernizowane. Jeżeli istnieją niezgodności, zalecamy unowocześnienie dźwigu krok po kroku w celu zmniejszenia ryzyka odpowiedzialności prawnej w największym możliwym stopniu. Z chęcią udzielimy porady na miejscu i przedyskutujemy dostępne opcje.

Model oceny ryzyka oparty na kolorach opracowany przez tyssenkrupp ułatwia ocenę zagrożeń. W dźwigach, które serwisujemy, zwraca on uwagę naszych techników na wszelkie w dalszym ciągu obecne zagrożenia. Pełni on funkcje niektórych z wymaganych ocen zagrożeń i bezpieczeństwa, ale nie może być traktowany jako zamiennik tych czynności.

Do góry
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 © thyssenkrupp Elevator
Imprint|Informacje prawne|