Zrówoważony rozój

Wspieranie trwałych relacji

Wysoka jakość relacji z Klientem

Nasz sukces opiera się w dużej mierze na jakości relacji z naszymi klientami, dostawcami i innymi kluczowymi partnerami. Staramy się promować relacje w oparciu o zaufanie, przejrzystość, wzajemny szacunek i wspólne korzyści.

Na pierwszym miejscu zawsze Klient

Na pierwszym miejscu zawsze Klient

Wraz z uruchomieniem w 2013 roku programu " Net Promoter Score " (NPS), stajemy się organizacją najbardziej zorientowaną na Klienta. Program NPS pozwala ocenić nasze osiągnięcia w oczach Klientów oraz zrozumieć i dostarczyć to, co jest dla Nich ważne. NPS służy również jako kluczowy wskaźnik efektywności (KPI) wzrostu gospodarczego.

Lojalność oraz zadowolenie Klientów ma zasadnicze znaczenie dla trwałego sukcesu naszej firmy. NPS pozwala nam ocenić relację z klientami w sposób systematyczny i przejrzysty. Umożliwia nam również szybki i znormalizowany proces klasyfikacji, analizy i rozwiązywania wszystkich problemów naszych Klientów.

Program NPS został wprowadzony na każdym poziomie naszej organizacji, począwszy od działań terenowych, kończąc na centrali.

W czerwcu 2016 r, rozpoczęliśmy szkolenie 30 tys. pracowników, dotyczące zachowań wspierających nasza obietnicę względem klientów : “engineering. tomorrow. together.”. Priorytetowe traktowanie tych zachowań jest kluczem do tego, aby zostać najlepszym partnerem w branży.

Zrównoważone zarządzanie zakupami i dostawami

Zrównoważone zarządzanie zakupami i dostawami

Rozumiemy, że trwałość jest niezbędna dla przyszłości naszej firmy. Zrównoważony rozwój napędza innowacje i stale poprawia nasze wyniki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania zakupami i dostawami.

Wiemy, że nasze działania mogą wpływać na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę w krajach, w których działamy. Kodeks Postępowania Dostawcy thyssenkrupp przedstawia nasze zrozumienie zasad zrównoważonego rozwoju, jak również standardy, jakie muszą spełnić nasi dostawcy.

We wszystkich naszych działaniach z dostawcami uwzględniamy kryteria ekonomiczne, techniczne, procesowe, społeczne i środowiskowe. Oczekujemy, że działania naszych dostawców będą w pełni zgodne z obowiązującymi krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa, zasadami UN Global Compact oraz wymaganiami i normami zawartymi w Kodeksie Postępowania Dostawców.

Kryteria i zgodność

Pomocą w zapewnieniu zrównoważonego zarządzanie zakupami i łańcuchem dostaw w thyssenkrupp Elevator są następujące elementy:

  • Kodeks Postępowania Dostawców.
  • Analiza ryzyka: wspomagana przez analizy ryzyka, samooceny i audyty, identyfikacja wczesnego ryzyka umożliwia nam monitorowanie przestrzegania zasad i wymagań Kodeksu Postępowania Dostawców
  • Rozwój dostawców: współpracujemy z naszymi dostawcami w celu zidentyfikowania zagrożeń i opracowania wspólnych planów działania w celu rozwiązania konkretnych obszarów ryzyka.
Do góry
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 © thyssenkrupp Elevator
Imprint|Informacje prawne|