Zrówoważony rozój

Wprowadzenie zrównoważonego rozwoju

Wdrożenie idei zrównoważonego rozwoju

Zobowiązanie dotyczące redukcji wpływu na środowisko naszych produktów, procesów oraz operacji jest zakorzenione w kulturze oraz misji firmy. Zobowiązanie stanowi podstawę budowania idei zrównoważonego rozwoju.

Wymagania dotyczące efektywności energetycznej

Wymagania dotyczące efektywności energetycznej

Wzrost liczby ludności miejskiej jest nie do powstrzymania, co ma niewątpliwy wpływ na przestrzeń oraz zasoby. Aby zaradzić negatywnym wpływom tego zjawiska na obszary zielone, rozwija się zajmujące małą powierzchnię środowiska miejskie, gęsto sadzone oraz rosnące pionowo. Dlatego też obecne budynki muszą zaoferować większy komfort oraz wydajność niż kiedykolwiek wcześniej. W ciągu najbliższych 15 lat, globalny popyt na energię wzrośnie z 20% do 35 %. ¾ poziomu wzrostu popytu globalnego stanowi zwiększenie się zapotrzebowania na energię w miastach (źródło: Urban Hub). Największym konsumentem energii w środowisku miejskim są budynki. Nasze innowacyjne technologię oraz pakiety modernizacyjne pomagają zmniejszyć to zużycie.

Windy: poprawa efektywności energetycznej budynków.

Nasze innowacyjne rozwiązanie, model TWIN – 2 niezależne kabiny pracujące w jednym szybie – jest w stanie zredukować zużycie energii o 27 %, zmniejszyć zapotrzebowania na energię elektryczną o połowę, przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni użytkowej budynku o 30 %.

Dzięki windom budynki mogą stać się samowystarczalne energetycznie. Windy z zastosowanymi napędami regeneracyjnymi, zamontowane w One World Trade Center w Nowym Jorku dostarczają wystarczającej ilości energii do zapewnienia oświetlenia w całym budynku. Modernizacja starszych instalacji może zmniejszyć zużycie energii nawet o 70 % oraz wydłużyć okres użytkowania urządzenia o kolejne 25 lat.

“Obecnie istniejące budynki energooszczędne nie mogą poradzić sobie z rosnącym zapotrzebowaniem energetycznym. Zatem rozwój miast powinien być przemyślany oraz skoncentrowany na zrównoważonym rozwoju – dla dobra przyszłych pokoleń. Sposoby oraz produkty już istnieją, jedynym wyzwaniem jest szybka modernizacja budownictwa”

Andreas Schierenbeck, Prezes Zarządu, thyssenkrupp Elevator, przemówienie na Globalnym Forum Efektywności Energetycznej (EE Global) 2015 w Waszyngtonie D.C

Idea zrównoważonego rozwoju w cyklu życia naszych produktów

Etap produkcji oraz następujący po nim etap użytkowania mają największy wpływ na wielkość oddziaływania na środowisko.

Faza wycofania z eksploatacji poprzez recycling elementów stalowych, stanowi trzecią co do ważności fazę cyklu życia windy.

Transport, instalacja oraz serwis to mniej istotne etapy cyklu życia.

Czyniąc nasze systemy transportu pasażerskiego bardziej trwałymi przez cały ich cykl życia, staramy się, aby miasta były bardziej komfortowym miejscem do życia. Inwestując w rozwiązania spełniające wymagania certyfikacji budynków zielonych - LEED oraz BREEAM, wdrażamy założenia zrównoważonego rozwoju w naszą podstawową działalność.

Poprzez innowacyjne rozwiązania takie jak MAX, ACCEL, TWIN czy MULTI, wspieramy przekształcanie przemysłu. Rozwiązania te ograniczają zużycie energii, przestrzeni i zasobów, dzięki czemu budynki stają się inteligentne oraz bardziej wydajne.

Rozwój produktu

Niewątpliwym powodem do dumy jest projektowanie produktów ekologicznych oraz wspieranie współpracy na rzecz innowacji. Działania te prowadzone są poprzez badania cyklu życia (LCA) w oparciu o normę ISO 14044. Produkty takie jak iwalk czy ACCEL, certyfikowane są zgodnie z normą ISO 14006 - normą ekologiczną, która uwzględnia aspekty środowiskowe podczas całego procesu projektowania.

Znana na całym świecie ocena cyklu życia produktu (LCA) umożliwia pomiar oraz poprawę ekologiczności naszych produktów.

Przestrzeganie zasad wymienionych poniżej systemów certyfikacji w zakresie zrównoważonego budownictwa , pomaga zminimalizować wpływ naszych produktów oraz budynku na środowisko:

  • Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) - LEED
  • Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM) - BREEAM

Programy te wspierają zrównoważone budownictwo, poprzez promowanie niskiego zużycia energii oraz zmniejszanie wpływu budynku na środowisko w całym jego cyklu życia, tworząc przez to środowisko sprzyjające zdrowiu. Pomagają również w tworzeniu przyszłości, w której zerowe zużycie energii stanie się rzeczywistością.

Nasze systemy transportu pasażerskiego są obecnie zainstalowane w 1000 budynków posiadających certyfikat LEED. W 2015 roku, obiekt w Middleton, Tennesse jako pierwszy na świecie wśród fabryk produkujących windy, otrzymał certyfikat LEED Gold w kategorii: „Existing Buildings: Operations and Maintenance”. Osiągnięcie to przyczyniło się do poprawy efektywności wykorzystania zasobów oraz zmniejszenia wpływu na środowisko 50 - letniej fabryki.

“Idąc naprzód zobaczymy coraz więcej budynków, osiągających wyższe standardy niż LEED”

Monica Miller, Kierownik Projektu Zrównoważonego Rozwoju oraz Akredytowany Specjalista LEED, thyssenkrupp

Redukcja negatywnego wpływu na środowisko

Robimy znaczne postępy w zmniejszeniu wpływu naszych działań na środowisko. Oznacza to:

  • mniejszą emisję CO2
  • zmniejszone zużycie wody
  • zwiększoną efektywność energetyczną
  • udoskonalone zarządzanie odpadami

Wdrożenie ISO 14001

Oprócz grupowego programu w zakresie efektywności energetycznej (Groupwide Energy Efficiency Program - GEEP), zajmujemy się również wdrażaniem normy ISO 14001 dotyczącej systemów zarządzania środowiskowego (EMS). Celem thyssenkrupp AG jest wdrożenie normy ISO 14001we wszystkich fabrykach produkcyjnych oraz biurach terenowych do roku fiskalnego 2019/2020. Obecnie certyfikat ISO 14001 posiada ponad 35 jednostek należących do grupy thyssenkrupp AG.

Cel efektywności energetycznej w grupie thyssenkrupp

W roku fiskalnym 2013/2014 wszystkie jednostki thyssenkrupp AG zobowiązały się do realizacji programu GEEP oraz związanych z nim celów. W thyssenkrupp Elevator wyznaczonym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej o 60 GWh do roku fiskalnego 2019/2020. Poziom ten jest równoważny średniemu rocznemu zużyciu energii przez 12 000 gospodarstw domowych o liczbie czterech osób.

Cel efektywności energetycznej w grupie thyssenkrupp

Aby poprawić efektywność energetyczną rozpoczęliśmy wdrażanie standardu zarządzania energią ISO 50001. Naszym cele jest wprowadzenie standardu ISO 50001 we wszystkich istotnych jednostkach, gdzie roczne zużycie energii jest większe niż 10GWh. Obecnie standard ISO 5001 wprowadzany jest w fabrykach działających na terenie Europy – dwóch zlokalizowanych w Niemczech oraz dwóch zlokalizowanych w Hiszpanii.

Systematyczne zarządzanie energią wykorzystywaną w naszych procesach produkcyjnych i usługowych pozwala nam osiągnąć postępy przy realizacji zamierzonego celu. Modernizacja fabryk, instalacja wysokowydajnego oświetlenia i optymalizacja zużycia paliwa przez floty są kluczowymi czynnikami wpływającymi na efektywność wykorzystania energii i zasobów.

Do góry
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 © thyssenkrupp Elevator
Imprint|Informacje prawne|