Zrówoważony rozój

Pracownicy: nasz priorytet

Naszym cele jest osiągnięcie opinii najlepszego pracodawcy w branży

Idea zrównoważonego rozwoju sprawia, że priorytetem dla firmy jest wzrost dobrobytu pracowników – zarówno zawodowego jak i osobistego. Poprzez aktywne promowanie zdrowia , bezpieczeństwa i stwarzanie ciągłych możliwości rozwoju, dobro pracownika staje na pierwszym miejscu.

Fostering an ethical, diverse and inclusive culture

Zapewniamy najwyższe normy etyczne oraz budujemy kulturę równych szans opartą na wzajemnym zaufaniu oraz szacunku. Zgodnie ze standardami europejskimi tworzymy miejsca pracy wole od uprzedzeń oraz dostępne dla wszystkich.

Priorytety idei zrównoważonego rozwoju:

 • środowisko
 • społeczeństwo
 • partnerzy

Bezpieczeństwo i higiena pracy: najważniejszy priorytet

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Windy stanowią najbezpieczniejszy system transportu na świecie. Staramy się zapewnić pracownikom bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Wdrożona polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, obszerne szkolenia oraz certyfikowane procedury zarządzania bezpieczeństwem stanowią wsparcie dla obranego celu dotyczącego niskiej wypadkowości w pracy. Wypadki oraz „prawie wypadki” są zgłaszane oraz dokładnie analizowane, a następnie podejmowane są działania zapobiegające wystąpieniu analogicznych zdarzeń w przyszłości.

Poniższe działania pomagają chronić zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych pracowników oraz podwykonawców:

 • szkolenia dotyczące 10 zasad BHP
 • wewnętrzne audyty systemów bezpieczeństwa (SSAs)
 • E-learning kluczowych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa wszystkich pracowników
 • szkolenie w zakresie bezpieczeństwa zarządzania
 • rozległe działania w zakresie zarządzania podwykonawcami, w tym dni bezpieczeństwa podwykonawców
 • co roczny dzień bezpieczeństwa “we care”
 • co roczne nagrody za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w pracy
 • innowacje w zakresie bezpieczeństwa produktów, takie jak metoda instalacji rusztowania przy montażach nowych urządzeń
 • certyfikacja OHSAS 18001
 • pakiety szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa, przeznaczone dla wszystkich techników

Dobry pracownik staje się jeszcze lepszym pracownikiem

Dobry pracownik staje się jeszcze lepszym pracownikiem

Naszym największym atutem są oddani i wyszkoleni pracownicy. Dlatego zainwestowaliśmy w stworzenie ośrodka szkoleniowego, skupionego na stworzeniu najlepszych specjalistów w branży.

W 12 lokalizacjach na całym świecie, nasza globalna jednostka szkoląca zapewnia ciągłe szkolenie dotyczące wymaganych umiejętności dla wykwalifikowanych pracowników i młodych specjalistów z całej firmy. Opracowane programy umożliwiają pracownikom rozwój ich kompetencji pod nadzorem ekspertów.

Do góry
Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 © thyssenkrupp Elevator
Imprint|Informacje prawne|